Mat, fiske og landbruk

Svalbard Globale frøhvelv

Velkommen til Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Logo Svalbard Global Seed Vault

En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Svalbard Globale Frøhvelv

Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Film om Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Du kan se og høre historien om Svalbard Globale frøhvelv i en film som er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Aktuelt nå

Frø-bokser fra mange genbanker og mange land trygt plassert i hvelvet.

Sikrer grunnlaget for verdens matforsyning

06.06.2023

I dag tar Svalbard Globale Frøhvelv imot 40 507 nye frøprøver for lagring fra ni genbanker, inkludert samlinger fra Latvia, Marokko, Taiwan, USA, Nederland, Israel, Polen, Zambia og Italia.

Inngangen i morgensol.

Svalbard Globale frøhvelv markerer 15. årsjubileet med nye frødeponeringer

28.02.2023

I dag ble 15. årsjubileet for åpningen av Svalbard Globale frøhvelv markert ved at 20 internasjonale genbanker deponerte 20 000 nye frøprøver til hvelvet i Longyearbyen.