Svalbard Globale frøhvelv

Velkommen til Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Logo Svalbard Global Seed Vault

En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Svalbard Globale Frøhvelv

Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Film om Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Du kan se og høre historien om Svalbard Globale frøhvelv i en film som er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Aktuelt nå

Landbruks- og maminister Geir Pollestad delte ut sertifikat til representanter fra Kazakhstan

Største frødeponeringen noensinne til Svalbard Globale frøhvelv

28.02.2024

I februar vil rundt 14.000 frø blir lagt inn i Svalbard Globale frøhvelv. Nå passer frøhvelvet på over 1,2 millioner frøkopier fra rundt 80 land.

Statssekretær Wenche Westberg, statssekretær i UD Bjørg Sandkjær og sekretariatsleder for Plantetraktaten Kent Nnadozie.

Internasjonalt toppmøte for å styrke genbankene

17.11.2023

Denne uken arrangerte Crop Trust og Plantetraktaten et internasjonalt toppmøte i Berlin for å styrke genbankers rolle i møte med klimaendringer, tap av naturmangfold og å bidra til global matsikkerhet.