Svalbard Globale frøhvelv

Velkommen til Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Logo Svalbard Global Seed Vault

En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Innganspartiet til Svalbard Globale frøhvelv.

Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Ny film om Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Nå kan du se og høre historien om Svalbard Globale frøhvelv i en ny film som er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Aktuelt nå

Bollestad klippet snoren sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg for det rehabiliterte frøhvelvet.

Nye leverandører til frøhvelvet

28.10.2019: For første gang ble det overlevert frø fra den slovakiske genbanken, samt Polen, til Svalbard Globale frøhvelv. Med de to nye leverandørene er det 78 forskjellige genbanker som er representert i hvelvet.

Inngangspartiet fra utsiden.

Svalbard Globale frøhvelv er et av verdens mest innflytelsesrike prosjekter

08.10.2019: Project Management Institute (PMI) har kunngjort at de rangerer Svalbard globale frøhvelv som et av verdens 50 mest innflytelsesrike prosjekter de siste 50 årene

Til toppen