Film om Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Du kan se og høre historien om Svalbard Globale frøhvelv i en film som er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. 

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk Genressurssenter (NordGen), og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.