Flere saker om Svalbard Globale frøhvelv

Viser 1-20 av 38 treff.

 • Svalbard Globale frøhvelv er et av verdens mest innflytelsesrike prosjekter

  08.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Project Management Institute (PMI) har kunngjort at de rangerer Svalbard globale frøhvelv som et av verdens 50 mest innflytelsesrike prosjekter de siste 50 årene

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • En million kroner til Plantetraktatens fond

  28.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Samtidig som landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte leder av Plantetraktaten, Kent Nnadozie, i Roma, utbetaler Norge nær en million kroner til traktatens Fond for fordelsdeling. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster.

 • Ny statusrapport om verdens biomangfold

  26.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Et mangfold av arter, økosystemer og gener er avgjørende for at vi kan produsere mat i verden, men en økende befolkning, klimaendringer, forurensing og overbeskatning truer biomangfoldet i landbruket.

 • Kina vil samarbeide tettere om mattrygghet

  26.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kina er imponert over Norges arbeid med bevaring av genetiske ressurser og mattrygghet, og ønsker et tettere samarbeid. Kina pekte spesielt på bioteknologi, plantehelse og arbeidet mot antibiotikaresistente bakterier som aktuelle temaer. Det kom frem under et norsk-kinesisk møte i Oslo, torsdag denne uken.

 • FN-dagen: Oppfølgning av 2030-agendaen og bærekraftsmål nr. 2

  24.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag er FN-dagen. For tre år siden vedtok FNs medlemsland en felles og universell agenda med 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

 • 850 000 til plantetraktatens fond

  05.03.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal er på reise i Malawi i sørlige Afrika for å besøke jordbruksprosjekter som får norsk støtte. Samtidig utbetaler Norge sitt årlige bidrag til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling, som i år utgjør drøye 850.000 kroner.

 • Svalbard globale frøhvelv skal sikres ytterligere mot vann og varme

  02.03.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Etter ti års drift skal Svalbard globale frøhvelv utbedres for å tåle et varmere og våtere klima i fremtiden.

 • 1 million frøprøver er lagret i Svalbard Globale frøhvelv

  26.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I dag ble drøyt 76 000 nye frøprøver båret inn i Svalbard Globale frøhvelv for langtidslagring. Det betyr at frøhvelvet nå rommer over 1 million frøprøver fra genbanker over hele verden. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var vert for dagens jubileumsmarkeringen da representanter fra 23 internasjonale genbanker bar sine frøprøver inn i hvelvet.

 • Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer i samarbeid med Crop Trust og NordGen til en markering av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.−27. februar er depositører og partnere fra hele verden samlet i Longyearbyen for å delta på toppmøtet "Seed Vault Summit", og for å være til stede når en ny frøleveranse fra 20 internasjonale genbanker bæres inn i frøhvelvet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner til utbedring av Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter ti års drift skal det nå utføres tekniske utbedringer i Svalbard Globale frøhvelv. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartartsbevilgning på 100 millioner i 2018.

 • Klimaendringer øker behovet for nye plantesorter

  08.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyvalgt generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold.

 • Svalbard Globale frøhvelv markerer ti-års jubileum

  23.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Svalbard Globale frøhvelv feirer ti-års jubileum, fra 25. - 27. februar 2018, med seminarer, inviterte gjester og nye frøleveranser. Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet blir holdt samtidig med ti-års jubileet.

 • Genbanken i Aleppo fylt opp med nytt uttak av frø fra Svalbard Globale Frøhvelv

  07.09.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ICARDA leverer nå inn 7511 artsfrø til lagring, og alle disse stammer fra forrige års frøoppformering ved stasjoner i Libanon og Marokko. Samtidig er også 52 451 artsfrø på vei tilbake for å gjenoppbygge nye, fullstendige genbanksamlinger hos disse to nye anleggene. Sendingen tilsvarer den opprinnelig beholdningen som genbanken i Aleppo i Syria i sin tid sendte til Svalbard.

 • Nordisk Ministermøte i Ålesund

  28.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27. - 28. Juni.

 • Presseinvitasjon: Nordisk ministerråd 2017: Regjeringen inviterer til toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  20.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Utfordringen må møtes globalt og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet.

 • Norske potetsorter skal bevares for evig tid

  11.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I en egen potetgenbank skal 60 norske potetsorter bevares for framtidige generasjoner.

 • Nye frø fra Syria til Svalbard Globale frøhvelv

  27.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For første gang er det sendt frø som er tatt ut av sikkerhetslageret tilbake til frøhvelvet på Svalbard. Det internasjonale forskningsenteret ICARDA, som tidligere opererte fra Aleppo i Syria, sender nå tilbake frø som er oppformert etter at de måtte hente tilbake sitt frø fra Svalbard høsten 2015.

 • Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

 • Avlyser reise til Svalbard

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen i Longyearbyen etter skredet i dag, har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Sysselmannen på Svalbard valgt å avlyse statsråd Jon Georg Dales reise til Svalbard 22. og 23. februar.

Til toppen