Svalbard Globale frøhvelv markerer 15. årsjubileet med nye frødeponeringer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag ble 15. årsjubileet for åpningen av Svalbard Globale frøhvelv markert ved at 20 internasjonale genbanker deponerte 20 000 nye frøprøver til hvelvet i Longyearbyen.

4 av disse genbankene deponerte frø for første gang; Benin, Nord Makedonia, Albania og Kroatia. Etter dagens deponering er det nå 1,2 millioner frøprøver fra 100 genbanker fra alle kontinenter i verden som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv. Den totale kapasiteten er på 4,5 millioner frøprøver.

– Svalbard Globale frøhvelv tilbyr en langsiktig sikkerhetsforanstaltning i en verden hvor naturgitte katastrofer som jordskjelv og flom, menneskeskapte handlinger som krig og konflikter og uheldige situasjoner som langsiktig strømbrudd, vil ramme plantemangfoldet og dermed framtidas landbruk, sa landbruks- og matminister Sandra Borch under dagens frødeponering.

For å sikre at de nye frøene ble trygt deponert, hadde Borch invitert alle 15-åringene som bor i Longyearbyen til å hjelpe til med 15-årsjubileumsdeponeringene. – Dette er ingen symbolsk handling, men en arv og en oppgave av stor betydning for verdens matsikkerhet som vi gir videre til unge og kommende generasjoner, sier Borch.

Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk Ministerråd, organisasjonen som finansierer Nordic Genetic Resource Centre (NordGen) og Stefan Schmitz, administrerende direktør for Global Crop Diversity Trust (Crop Trust) som støtter genbankene over hele verden, var også være til stede ved arrangementene.

Inngangen i morgensol.
Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet for frødeponeringer i februar 2008. I 2023 markeres 15- års jubileet med nye deponeringer fra 20 ulike genbanker. Frøhvelvet i morgensol på 15. års dagen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Verdens største sikre reservedeponi

Svalbard Globale frøhvelv, som ligger 78 grader nord for ekvator, er verdens største sikre reservedeponi, og lagrer kopier av frøprøver fra nesten alle land i verden. Frøhvelvet kjøles kunstig ned til minus 18 grader, og tele og massivt fjell sørger for at frøprøvene forblir frosne selv om strømforsyningen periodevis skulle bli ustabil. Frøhvelvet er det avgjørende sisteleddet i forsikringen av verdens matforsyning. Den lagrer den største globale sikkerhetsreserven av frø til mat- og fôrvekster. Disse frøprøvene representerer mer enn 5000 arter.

Frøene trygt plassert i Svalbard Globale frøhvelv.
Frøene trygt plassert i Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde

Har bevist sin verdi

Frøhvelvet har allerede bevist sin verdi. Det internasjonale senteret for landbruksforskning i tørre områder (ICARDA) lagret opprinnelig frøsamlingen sin i Aleppo i Syria. Nå er frøsamlingen gjenopprettet i Marokko og Libanon ved hjelp av reservefrø tidligere deponert i frøhvelvet. Å rekonstruere disse samlingene hadde ikke vært mulig uten å ha lagt inn slike frølagerkopier på Svalbard.

Mediekontakter:

Landbruks- og matdepartementet: Heidi Eriksen Riise.
E-post: Heidi-Eriksen.Riise@lmd.dep.no, Telefon: +47 975 17 227

NordGen: Sara Landqvist.
E-post: sara.landqvist@nordgen.org, Telefon: +46 763033388

Crop Trust: Luis Salazar. E-post: luis.salazar@croptrust.org

Fakta:

Svalbard Globale frøhvelv er det største sikkerhetsreservelageret for verdens avlingsmangfold med mer enn 1 million frø lagret i frøhallene 130 meter inn i fjellsiden. Frøhvelvet ligger 78 grader nord for ekvator, og tilbyr genbanker vederlagsfritt optimale lagringsforhold for sikkerhetsduplikater. Frøhvelvet er etablert og eid av Norge, og drives i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Nordisk Genressurssenter (NordGen) og den internasjonale organisasjonen Crop Trust.