Ghanesisk genbank nummer 100 til Svalbard Globale frøhvelv

Deponeringen av nye frø fra den ghanesiske genbanken Plant Genetic Resource Institute of Ghana (CSIR-PGRRI), er et viktig skritt mot å sikre langsiktig beskyttelse av landets viktigste matvekster.

Deponeringen av nye frø fra den ghanesiske genbanken Plant Genetic Resource Institute of Ghana (CSIR-PGRRI), er et viktig skritt mot å sikre langsiktig beskyttelse av landets viktigste matvekster. 

Ghana bidro denne uken sammen med 15 andre institusjoner til å sikre duplikater av sine frøsamlinger i frøhvelvet på Svalbard.

Svalbard Globale frøhvelv ivaretar over 1,2 millioner frøprøver, noe som gjør det til verdens største samling av sortsmangfold på ett enkelt sted. I 15 år har frøhvelvet ønsket genbanker fra hele verden velkommen til å oppbevare kopier av sitt frømangfold. Dette mangfoldet er nødvendig for å tilpasse verdens matproduksjon til et raskt skiftende klima og andre miljøutfordringer.

October 2023 deposit
Til deponeringen i oktober 2023 sender genbanker i Ghana, Kenya, Nigeria og Zambia sikkerhetskopier fra samlingene sine til Svalbard. Det har også kommet frø fra Uruguay, Thailand, Colombia, Portugal, USA, Albania, India, Tyskland og Tsjekkia. Foto: Global Crop Diversity Trust

– I denne kritiske tiden for global matsikkerhet er det viktigere enn noen gang å sikre avlingsmangfold. Jeg ønsker alle genbankene som bidrar til denne deponeringen velkommen, og gratulere til Plant Genetic Resource Institute of Ghana som den hundrede innskyteren til Svalbard Globale frøhvelv, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Den ghanesiske deponeringen inkluderer viktige frøsorter for landets matsikkerhet, helse og kulinariske kultur, som varianter av mais-, ris-, aubergine- og cowpea.

– Dette er vår aller første sikkerhetsback-up. Det gir en følelse av lettelse at våre samlinger av avlingsmangfold er på vei til å bli sikret i evighet til fordel for hele menneskeheten. Sikkerhetskopien fremhever også det harde arbeidet til de nåværende og tidligere ansatte i Ghana-genbanken, og bøndene som frøene opprinnelig ble samlet inn fra, sa Daniel Kotey, seniorforsker ved CSIR-PGRRI. – Vi er veldig takknemlige for alle som har bidratt til å få dette til, sier Kotey.

October 2023 deposit to Svalbard Global Seed Vault

Seed deposits October 2023

 

Country

Accessions

Boxes

crops

Notes

SADC Plant Genetic Resources Centre

Zambia

386

7

9 species, Sorghum, Vigna, maize, etc.

Incl.  ZARI-NPGRC, which will be represented

NRSSL

Thailand

241

3

Rice

 

CIAT

Colombia

872

4

100 different species, 2/3rds are beans

 

Crop Research Institute

Czech Republic

515

4

91 species/subsp. Cereals, vegetables, herbs etc.

 

INIAV

Portugal

458

5

Phaseolus beans, Vigna beans and maize

 

Seed Savers Exchange

USA

111

1

31 species, mainly vegetables

 

Agricultural University of Tirana

Albania

760

12

Wheat and maize

 

USDA

USA

1410

8

113 species/subs., maize, Sorghum, Abelmoschus, Amaranthus, Cucurbita, Vigna etc.

ICRISAT

India

1400

8

Chickpea

Represented

INIA

Uruguay

1570

5

Barley, rice and maize

 

Botanical Garden, University of Bonn

Germany

12

1

8 species, vegetables

First time depositor, represented

World Agroforestry Centre ICRAF

Kenya

222

1

21 tree species

 

Gerri

Kenya

2644

2

Sorghum and finger millet

 

CSIR-PGRRI

Ghana

422

4

Rice, Solanum, Vigna and maize

First time depositor

NACGRAB

Nigeria

650

2

6 species, Sorghum, Vigna, Pennisetum and Abelmoscus

Represented

Totals

 

11673

67

 

 

Frøene på plass i hvelvet.
Svalbard Globale Frøhvelv rommer over 1,2 millioner frøprøver, noe som gjør det til verdens største samling av avlingsmangfold på ett enkelt sted. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale

Om Crop Trust

Crop Trust er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bevare mangfoldet av nyttevekster og dermed sikre global mat- og ernæringssikkerhet. Kjernen i Crop Trust er et gavefond som skal garantere langsiktig økonomisk støtte til sentrale genbanker over hele verden. Crop Trust støtter Svalbard Globale Frøhvelv og koordinerer storskalaprosjekter over hele verden for å sikre nyttevekster og gjøre dem tilgjengelig for bruk, globalt for alltid og til beste for alle. Crop Trust er anerkjent som et viktig element i finansieringsstrategien til den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk.

Om NordGen

NordGen er de nordiske landenes genbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser. Som operativ leder for Frøhvelvet er NordGen ansvarlig for å håndtere frøene inne i Frøhvelvet; kommunikasjon med genbanker; og vedlikeholde en offentlig tilgjengelig online database med informasjon om frøprøvene lagret i frøhvelvet (seedvault.nordgen.org).

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet er det juridiske og administrative organet for Frøhvelvet og har det overordnede ansvaret for forvaltning, sikkerhet og finansiering. Departementet har gitt Statsbygg, nøkkelrådgiver for bygg og eiendom til den norske regjeringen ansvaret for bygging og vedlikehold av frøhvelvet.