Svalbard Globale frøhvelv - ny frødeponering fra fire kontinenter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Denne uken ble døren til Svalbard Globale frøhvelv åpnet for en ny frødepondering. Elve genbanker fra Afrika, Amerika, Asia og Europa la til sammen inn 19 391 frøprøver i hvelvet.

Spania og Litauen deponerte frø fra sine samlinger for første gang. Totalt 1,1 millioner frøprøver fra nær 6 000 plantesorter er nå sikret i Svalbard Globale frøhvelv.

Det er gledelig å ønske to nye medlemmer velkommen til vår «Svalbard familie», sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Svalbard globale frøhvelv er en ressurs for hele menneskeheten. Målet er å sikre så mye av diversiteten I jordbruket som mulig, sier Borch.

Frøene fraktes inn i frøhvelvet.
Frøene fraktes inn i frøhvelvet. Foto: NordGen

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og eid av Norge. Den operative driften er basert på et partnerskap mellom Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen).

Fredrik Kolbein fra NordGen
Frøboksene ferdig registrert av Fredrik Kolbein fra NordGen. Foto: NordGen
Frøhvelvet juni-2022
Frøhvelvet juni-2022 Foto: Christabel Clark/FAO

Pressekontakter: