Nyheter

Svalbard Globale frøhvelv - ny frødeponering fra fire kontinenter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne uken ble døren til Svalbard Globale frøhvelv åpnet for en ny frødepondering. Elve genbanker fra Afrika, Amerika, Asia og Europa la til sammen inn 19 391 frøprøver i hvelvet.

Spania og Litauen deponerte frø fra sine samlinger for første gang. Totalt 1,1 millioner frøprøver fra nær 6 000 plantesorter er nå sikret i Svalbard Globale frøhvelv.

Det er gledelig å ønske to nye medlemmer velkommen til vår «Svalbard familie», sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Svalbard globale frøhvelv er en ressurs for hele menneskeheten. Målet er å sikre så mye av diversiteten I jordbruket som mulig, sier Borch.

Frøene fraktes inn i frøhvelvet.
Frøene fraktes inn i frøhvelvet. Foto: NordGen

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og eid av Norge. Den operative driften er basert på et partnerskap mellom Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen).

Fredrik Kolbein fra NordGen
Frøboksene ferdig registrert av Fredrik Kolbein fra NordGen. Foto: NordGen
Frøhvelvet juni-2022
Frøhvelvet juni-2022 Foto: Christabel Clark/FAO

Pressekontakter: