Presseinvitasjon:

Markerer 15 årsjubileet for Svalbard Globale frøhvelv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

26. februar i år er det 15 år siden de første frøkassene ble båret inn i Svalbard Globale frøhvelv av daværende statsminister Jens Stoltenberg og Nobels fredsprisvinner dr. Wangari Mathai. I år er det 20 nye internasjonale genbanker som skal deponere frø som en markering av 15 årsjubileet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch vil være til stede under markeringen. Longyearbyens befolkning er spesielt invitert til jubileet, inklusive de lokal 15- åringene som skal bistå under selve frødeponeringen.

Program

Søndag 26. februar kl. 15.00-17.00:

Åpent hus på Svalbard museum. 
Longyearbyens befolkning er invitert til å delta. 
Korte hilsningstaler ved

  • Arild Olsen, leder av Longyearbyen lokalstyre 
  • Sølvi Elvedal, assisterende sysselmester 
  • Sandra Borch, landbruks- og matminister

Informasjonsstander og korte presentasjoner av arbeidet med Svalbard Globale frøhvelv.  
Enkel servering.

Tirsdag 28. februar kl. 10.00-11.30.

Svalbard Globale frøhvelv frødeponering

  • Velkommen ved landbruks- og matminister Sandra Borch.
  • Frødeponering –  inviterte 15 åringer fra Longyearbyen bistår NordGen.
  • Landbruks- og matminister Borch signerer sertifikater til alle de nye depositørene.

Grilling og tid for en til en intervjuer.

Pressen er velkommen på alle programpunkter

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet:
Heidi Eriksen Riise.
E-mail: Heidi-Eriksen.Riise@lmd.dep.no, tlf: +47 975 17 227

NordGen:
Sara Landqvist.
E-mail: sara.landqvist@nordgen.org, tlf: +46 763033388

Crop Trust:
Luis Salazar. Email: luis.salazar@croptrust.org

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og eid av Norge. Den operative driften er basert på et partnerskap mellom Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen).

Svalbard Globale Frøhvelv
Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet for frødeponeringer i februar 2008. I 2023 markeres 15- års jubileet med nye deponeringer fra 20 ulike genbanker. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale
Frø-bokser fra mange genbanker og mange land trygt plassert i hvelvet.
Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale