FAO og Norge har felles mål for global matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nestleder i FN organisasjonen for mat og landbruk (FAO), Beth Bechdol, møtte statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, for en samtale om den globale matsikkerhetssituasjonen, og samarbeidet mellom FAO og Norge.

– Verdens oppmerksomhet er rettet mot den globale matsikkerhetssituasjonen. FAO jobber tett sammen med medlemslandene  for å addressere de globale utfodringene som påvirker vårt matsytem, og Norge og FAO har felles mål og prioriteringer - matsikkerhet og landbruksutvikling, sier nestleder i FAO Beth Bechdol.

Nestleder i FAO Beth Bechdol og sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones.
Nestleder i FAO Beth Bechdol og sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I en utfordrende situasjon globalt med både klimaendringer, økende sult og usikkerhet knyttet til konsekvensene av Russlands krigføring i Ukraina er FAOs rolle viktigere enn noensinne. FAO er en sentral aktør i håndtering av den globale matkrisen med et særskilt mandat innen matsikkerhet, landbruksutvikling og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

– Landbrukets samfunnsoppdrag er produksjon av nok og trygg mat på en bærekraftig måte. Et hvert land har både rett og plikt til å produsere så mye av sin egen mat som mulig, og utnytte sine ressurser for matproduksjon. Bøndene er selve ryggraden i verdens matproduksjon, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg.

FN er viktigere enn noensinne

Sammen med Beth Bechdol stilte FAOs sjefsøkonom, Maximo Torrero, sjef for humanitære operasjoner i FAO, Rein Paulsen, og sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones. Temaer som ble tatt opp var global matsikkerhet, og FAOs arbeid og prioriteringer frem mot FAOs generalkonferanse i Roma i juli.

Fra venstre: sjef for humanitære operasjoner i FAO, Rein Paulsen, sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones, nestleder i FAO Beth Bechdol, statssekretær Wenche Westberg og FAOs sjefsøkonom, Maximo Torrero.
Fra venstre: sjef for humanitære operasjoner i FAO, Rein Paulsen, sjef for ressursmobilisering og samarbeid med privat sektor, Alexander Jones, nestleder i FAO Beth Bechdol, statssekretær Wenche Westberg og FAOs sjefsøkonom, Maximo Torrero. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– FAOs generalkonferanse er en viktig arena for felles samarbeid om å løse problemer vi som land ikke kan løse alene. FN er viktigere enn noensinne og jeg gleder meg til å treffe kollegaer fra hele verden, sier statssekretær Wenche Westberg.

I internasjonal målestokk kjennetegnes den norske matproduksjonen tydelig som et familiejordbruk med sterke samvirkeorganisasjoner, tett samarbeid mellom næring og myndigheter.

– Deltakelse av bondeorganisasjoner og samvirkeorganisering er viktige perspektiver Norge tar med seg inn i vårt FAO-engasjement, forklarte Westberg ledelsen i FAO.

Statssekretæren trakk også fram regjeringens strategi for matsikkerhet, kampen mot antibiotikaresistens og forvaltning av genetisk mangfold. Westberg viste til sin deltakelse under årets 15 års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv. Frøhvelvet har ikke bare blitt et globalt ikon, men fungerer også som sikkerhetslager for til nå over 1,2 millioner frøprøver.