Ny strategi for matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen la i dag frem strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning» for å styrke den norske innsatsen for matsikkerhet i utviklingsland.

Klimaendringene, pandemi og Ukraina-krigen har aktualisert bærekraftig matproduksjon og matsikkerhet. 828 millioner mennesker uten tilgang til nok, trygg og ernæringsriktig mat i 2021 gjør global matsikkerhet til en av nåtidens store, uløste utfordringer. Norsk næringsliv, forskning og sivilsamfunn har viktige roller å spille i norsk innsats for å styrke global matsikkerhet. FAO viser til at vekst i landbruket for utviklingsland er tre ganger mer effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i andre sektorer.

– Vi står midt i en global krise, rettere sagt en global matkrise. Vi må løse matsikkerhetsutfordringen ved at bonden står i sentrum og sikrer bærekraftig, nok og trygg mat til befolkningen, om det er i Norge eller Malawi. Vi trenger politisk vilje og mot om vi skal øke lokal produksjon og selvforsyning, samtidig som vi bygger et klimarobust matsystem for fremtiden, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Strategien ble lansert på Hellerud gård, og både landbruks- og matminister Sandra Borch og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim trakk fram samvirkeorganisering som et viktig tiltak i utviklingspolitikken og  landbrukspolitikken.

Under innlegget sitt la Borch vekt på at matsikkerhet er sentralt i enhver stats grunnleggende nasjonale beredskap og samfunnssikkerhet. Alle land har både rett og plikt til å produsere så mye av sin egen mat som mulig. Forskjellige geografiske og biologiske forhold krever smarte løsninger som er tilpasset det enkelte land. En rekke norske forskningsinstitusjoner, som NIBIO og Veterinærinstituttet, har betydelig internasjonal erfaring og kompetanse som vil kunne bidra i oppfølging av strategien. Det er også økende interesse for norsk agritek utenfor Norge som kan bidra med gode løsninger for å møte de store utfordringene vi sammen står ovenfor.