Største frødeponeringen noensinne til Svalbard Globale frøhvelv

I februar vil rundt 14.000 frø blir lagt inn i Svalbard Globale frøhvelv. Nå passer frøhvelvet på over 1,2 millioner frøkopier fra rundt 80 land.

– Denne deponeringen er den største frødeponeringen noensinne til Svalbard Globale frøhvelv siden etableringen for 16 år siden. Deponeringen viser at stadig flere land og genbanker anerkjenner viktigheten av frøhvelvet på Svalbard. Klimaendringer, naturkatastrofer og krig gjør verdens matproduksjon mer sårbar, og det er godt å se at flere og flere land står sammen for global matsikkerhet og plantemangfold. Det er et viktig ansvar Norge har tatt på seg med å passe på over 1,2 millioner frø fra hele verden, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (SP).

For denne deponeringen er det hele ni nye genbanker som er innskytere til verdens største frøsamling. Det er 23 depositører, der halvparten representerer Afrika. Under deponeringen var det representanter fra en genbank fra Kazakhstan. Kazakh Scientific Research Institute of Agriculture and Plant Growing deponerte fôrfrø og grasfrø.

– Når land deponerer frø for første gang er det ikke bare en symbolsk handling, men en del av hvert enkelt lands beredskapsarbeid, fortsetter Pollestad.

Landbruks- og maminister Geir Pollestad delte ut sertifikat til representanter fra Kazakhstan
Landbruks- og maminister Geir Pollestad delte ut sertifikat til representanter fra Kazakhstan, Kazakh Scientific Research Institute of Agriculture and Plant Growing. Representant Åsmund Asdal fra NordGen til høyre. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norge deponerer skogfrø for andre gang

Siden frøhvelvets etablering i 2008 har Norge, ved Skogfrøverket, deponert skogfrø en gang tidligere.

– Det er rundt 10 år siden sist vi la inn skogfrø fra Norge. Nå legger vi det inn for andre gang, og sikring av skogfrø er den del av vår strategi for fremtidens frøforsyning og skogbrukets tilpasning til klimaendringer, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matministeren bærer inn boks med skogfrø fra Norge
Landbruks- og matminister Geir Pollestad bærer inn boks med skogfrø fra Norge til deponering i Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I 2015 ble det første frøet fra Skogfrøverket deponert. Den gangen ble det lagret et utvalg av frøpartier av gran og furu fra både naturlige populasjoner og frøplantasjer fra hele Norge og fra mange ulike frøårganger. Frøet som nå skal lagres er en forsterkning med nyere frøpartier av gran og furu, samtidig som de første foredlede frøpartiene av hengebjørk og svartor blir deponert.