Westberg holdt åpningsinnlegg under globalt forum for landbruk og mat i Berlin

Statssekretær Wenche Westberg holdt åpningsinnlegget under et ekspertpanel om såfrømangfold under det globale forumet for mat og landbruk i Berlin, fredag 19 februar. Tema for møtet var betydningen av såfrømangfold for matsikkerhet i lys av klimaendringer og tap av naturmangfold, og hvordan såfrømangfold kan styrkes gjennom økt internasjonalt samarbeid.

– Det er viktig at såfrømangfold settes på dagsorden når landbrukssektoren møtes for å diskutere global matsikkerhet, fordi dette er selve grunnlaget for fremtidens matproduksjon, sier Westberg. 

I innlegget viste Westberg til den internasjonale plantetraktaten som «navet» for internasjonalt samarbeid om såfrømangfold, og oppfordret alle land til å støtte aktivt opp om traktatens arbeid. Norge er engasjerte i traktaten og gir blant annet et årlig bidrag til fondet for fordelsdeling under traktaten. 

Såfrømangfold må ikke tas for gitt

I paneldiskusjonen ble det vist til at såfrømangfold ofte tas for gitt i diskusjoner om bærekraftige matsystemer, samtidig som mangfoldet går tapt. Strategier for økt såfrømangfold må bygge på aktiv planteforedling og tett involvering av bøndene som skal dyrke sortene. Bonden må sikres tilgang til sorter tilpasset sin åker.  Det ble også vist til betydningen av nasjonale og globale frøbanker, og til gode systemer for innsamling og oversikt over materialet i genbanker.

Under arrangementet ble det vist til Norges bidrag til såfrømangfold internasjonalt gjennom opprettelsen av Svalbard Globale Frøhvelv. Frøhvelvet er verdens største sikkerhetslager for frø og huser nå over 1,2 millioner frøprøver fra 102 genbaker verden over.

Ekspertpanelet i Berlin
Ekspertpanelet i Berlin. Fra venstre: Béla Batha, Henryk Flachowsky, Stefanie Griebel, Ulrike Lohwasser, Wenche Westberg, Stefan Schmitz. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bilaterale møter om matsikkerhet og agroøkologi

Under det globale forumet for landbruk møtte statssekretær Wenche Westberg også nyvalgt leder for komiteen for matsikkerhet (Committee on Food Security, CFS), Ms Nosipho Nausca- Jean Jezile, som er Sør-Afrikas ambassadør til FN-organisasjonene i Roma. Jezile og Westberg diskuterte CFS viktige globale rolle for matsikkerhet ved å utarbeide kunnskapsbaserte policy-anbefaleringer der menneskerettighetene ligger til bunn.

I tillegg hadde Westberg møte med Christian Hofer, statssekretær i det sveitsiske føderale kontor for landbruk (FOAG). Westberg og Hofer utvekslet erfaringer med nasjonal oppfølging av mattoppmøtet i 2021 og hvordan agroøkologi-koalisjonen kan styrke arbeidet med bærekraftige matsystemer.

Statssekretær Wenche Westberg
Statssekretær Wenche Westberg Foto: Torbjørn Tandberg