Sikrer grunnlaget for verdens matforsyning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag tar Svalbard Globale Frøhvelv imot 40 507 nye frøprøver for lagring fra ni genbanker, inkludert samlinger fra Latvia, Marokko, Taiwan, USA, Nederland, Israel, Polen, Zambia og Italia.

Frøhvelvet ligger 120 meter inne i fjellet på Svalbard, og er verdens største samling av frø til nyttevekster på ett og samme sted, og utgjør dermed en siste skanse i sikringen av verdens matforsyning. Permafrosten sørger for at frøprøvene holder seg frosne selv om strømmen går, og sikrer millioner av frø som representerer viktige matplanter fra hele verden.

Med 20 300 flere prøver fra 374 arter og underarter, kommer det største innskuddet ved denne anledningen fra United States Department of Agriculture (USDA), som har lagt inn duplikater av frø i hvelvet siden åpningen.

– Å bevare og bruke lokale frø er avgjørende for å ivareta lokal matproduksjon. Hver gang vi deponerer nye frø på Svalbard, øker den global matsikkerhet for fremtiden. Bønder fra småbruk rår over 75 prosent av verdens dyrka jord. I utviklingsland produserer småbrukene 80 prosent av all mat. Men paradoksalt nok er det i mange land oftest fattige småbønder som blir rammet av sult, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Inngangen i morgensol.
Inngangen til frøhvelvet i morgensol på 15. års dagen. 28.2.2023. Foto: Landbruks- og matdepartementet

International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) vil lagre nesten 9050 prøver av 145 arter og underarter, inkludert korn og belgfrukter, noe som gjør innskuddet deres til den nest største.

Det tredje største innskuddet i juni kommer fra World Vegetable Centre, som sikkerhetslagrer nesten 8550 prøver fra 178 arter av matvekster, aromaarter og medisinplanter.

Første deponering fra Italia

Institutt for biovitenskap og bioressurser fra Italia vil deponere 392 prøver av to hvetesorter, noe som gjør dem til førstegangsinnskytere i hvelvet.

– Vi er meget fornøyde med å kunne sikkerhetslagre vår eldste samling, som stammer fra våre første innsamlingsreiser på 1970-tallet, og der mange av disse sortene senere har dødd ut. Å ivareta artsmangfold i landbruket er av grunnleggende betydning for menneskehetens fremtid, som er avhengig av landbruk og mat. Å bevare og tilby frø til forskning og dyrking er et stadig viktigere og presserende behov, sier Gaetano Laghetti ved Institutt for biovitenskap og bioressurser, Italia.

Digital omvisning i frøhvelvet

Svalbard Globale Frøhvelv eies av Norge og forvaltes i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, den nordiske genbanken NordGen og Crop Trust. Siden 2023 markerer 15-årsjubileet for hvelvet, åpnet partnerne i år sine dører - digitalt - for verden gjennom en ny virtuell omvisning, som tar publikum verden over med inn i dette avsides arktiske frøhvelvet

Liste over de ni genbankene som leverer frøsorter til frøhvelvet i Longyearbyen ved 15-årsjubileet:  

Genetic Resource Center of the Latvian State Forest Research Institute "Silava"

Latvia

The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) Morocco

Marokko

 

World Vegetable Centre

Kina-Taiwan

Institute of Biosciences and BioResources

Italia

The United States Department of Agriculture (USDA)

USA

Centre for Genetic Resources (CGN)

Nederland

University of Haifa

Israel

IHAR

Polen

The SADC Plant Genetic Resources Centre (SPGRC)

Zambia

Glasskunsten
Glasskunsten på Svalbard Globale Frøhvelv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Om Crop Trust

Crop Trust er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bevare mangfoldet av nyttevekster og dermed sikre global mat- og ernæringssikkerhet. Kjernen i Crop Trust er et gavefond som skal garantere langsiktig økonomisk støtte til sentrale genbanker over hele verden. Crop Trust støtter Svalbard Globale Frøhvelv og koordinerer storskalaprosjekter over hele verden for å sikre nyttevekster og gjøre dem tilgjengelig for bruk, globalt for alltid og til beste for alle. Crop Trust er anerkjent som et viktig element i finansieringsstrategien til den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk.

Om NordGen

NordGen er de nordiske landenes genbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser. Som operativ leder for Frøhvelvet er NordGen ansvarlig for å håndtere frøene inne i Frøhvelvet; kommunikasjon med genbanker; og vedlikeholde en offentlig tilgjengelig online database med informasjon om frøprøvene lagret i frøhvelvet (seedvault.nordgen.org).

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet er det juridiske og administrative organet for Frøhvelvet og har det overordnede ansvaret for forvaltning, sikkerhet og finansiering. Departementet har gitt Statsbygg, nøkkelrådgiver for bygg og eiendom til den norske regjeringen ansvaret for bygging og vedlikehold av frøhvelvet.

Frøbokser settes på plass.
Frøbokser settes på plass. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale