Bærekraftig utvikling av landbruket på dagsorden i Kenya

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg fulgte HKH Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya 24. november. Besøket ble gjennomført sammen med kronprinsesse Victoria av Sverige. En felles norsk-svensk næringslivsdelegasjon på over 250 bedrifter ledsaget kronprinsen og kronprinsessen.

Vektlegging av bærekraftige løsninger for landbruket i Kenya var et sentralt tema på programmet, og flere av de norske bedriftene var bedrifter innen agritek. Under det svensk-norske næringslivsseminaret åpnet Westberg en parallellsesjon om matsikkerhet og bærekraftig utvikling av landbruket.

– Norske løsninger innen landbruksteknologi, samt norsk-kenyansk samarbeid innen forskning og utvikling kan bidra til økt matsikkerhet og en bærekraftig matproduksjon i Kenya. Det er derfor gledelig at det er interesse for disse løsningene i det kenyanske markedet, sier Westberg.

Statssekretær Wenche Westberg (LMD) og statssekretær Ann-Mari Bjørnflaten i diskusjon med Marit Mjøen i agritekbedriften Findmy.
Statssekretær Wenche Westberg (LMD) og statssekretær Ann-Mari Bjørnflaten i diskusjon med Marit Mjøen i agritekbedriften Findmy. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Besøket skal bidra til å styrke og videreutvikle det gode bilaterale forholdet og felles interesser mellom Norge og Kenya. I forbindelse med Kronprinsens besøk var det også lagt inn en visitt til gården Ausquest, samt til forskningsinstituttet the International Livestock Research Institute (ILRI). gården Ausquest er kjent i Kenya for sitt engasjement for regenerativt landbruk og oppmerksomhet på god jordhelse. ILRI har bred tilknytning til Norge gjennom blant annet Veterinærinstituttet som har signert en avtale om å styrke samarbeidet på èn helse forskningsaktiviteter i Afrika. P.t er to norske forskere stasjonert ved ILIR i Nairobi. ILRI har også duplisert en tredjedel av sin genbank og plassert denne i det globale frøhvelvet på Svalbard.

– Kunnskapsbygging gjennom et slikt norsk-kenyansk forskningssamarbeid som bl.a. Veterinærinstituttet har med ILRI gjennom èn helse er et viktig bidrag til å redusere sårbarheten for sykdommer for både dyr og mennesker globalt, sier Westberg.

Samtale om matsikkerhet og utvikling av et bærekraftig landbruk på the International Livestock Research Institute.
Samtale om matsikkerhet og utvikling av et bærekraftig landbruk på the International Livestock Research Institute. Foto: Landbruks- og matdepartementet
 Eier av gården Ausquest, Stuart Barden, viser kronprinsen med følge hvordan det er arbeidet med forbedring av jordhelsen på gården.
Jordhelse og matsikkerhet henger tett sammen: Eier av gården Ausquest, Stuart Barden, viser kronprinsen med følge hvordan det er arbeidet med forbedring av jordhelsen på gården. Foto: Landbruks- og matdepartementet

 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.