Mer om det fysiske anlegget

Hvordan ser det ut? Hvor stort er det? Hvor kaldt er det? Hvordan ser det ut inne i ? Hvem bygget det? Hvem er arkitekten? Hva forestiller kunstverket? Hvem er kunstneren?

Inngangspartiet fra utsiden.
Inngangspartiet fra utsiden. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde
Kunstverket
Kunstverket; ”Perpetual Repercussion” av Dyveke Sanne pryder byggets tak og øvre fasadefont på inngangspartiet. Kunsten gjør bygget synlig på avstand både i dagslys og i mørket, ved hjelp trekanter av høyreflekterende, syrefast stål i forskjellige størrelser. Sammen med andre lysbrytende elementer som speilglass og prismer vil trekantene som inngangspartiet er fylt av, reflektere lys og sollys. Uttrykket endres avhengig av tid på døgnet og årstid. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Mari Tefre
Nye frø bæres inn i hvelvet.
Nye frø bæres inn i hvelvet, pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. I kassene er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Foto: Svalbard Global Seed Vautl/Matthias Heyde
Frøene trygdt plassert i hvelvet.
Frøene trygdt plassert i hvelvet. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde
Statsbygg var byggherre og eier i dag anlegget. De har ansvaret for vedlikehold og den tekniske driften. Frøhvelvet er bygget av Leonhard Nilsen & Sønner. Arkitekt har vært Peter W. Söderman i Barlindhaug Consult AS. Her fra byggeperioden.
Statsbygg var byggherre og eier i dag anlegget. De har ansvaret for vedlikehold og den tekniske driften. Frøhvelvet er bygget av Leonhard Nilsen & Sønner. Arkitekt har vært Peter W. Söderman i Barlindhaug Consult AS. Her fra byggeperioden. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Mari Tefre

Selve bygget er laget for nærmest uendelig levetid. Ved å bygge det 130 meter inn i fjellet og 130 meter over havoverflaten er anlegget robust mot sikkerhetstrusler og klimaendringer.