Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet. Kommisjon for genetiske ressurser i FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) og FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser er viktige internasjonale støttespillere.

Ferdigpakkede frø fra Nigeria.
Ferdigpakkede frø fra Nigeria. Frøene ankommer Svalbard på på såkalt ”svart boks” vilkår som betyr at frøene kun kan tas ut av hvelvet av institusjonene som deponerte dem. Foto: The International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria (IITA)

Frøhvelvet er åpent for alle typer genbanker som ønsker sikkerhetslagring for unike frøprøver. Frøprøvene i frøhvelvet eies av genbankene som deponerer dem. Det er disse genbankene som sørger for at frøprøvene er tilgjengelige for bønder, forskere og foredlere i tråd med internasjonale regler. 

Registrering og pakking av frø i Nigeria.
Registrering og pakking av frø i Nigeria. Foto: The International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria (IITA)