En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Kart over Svalbard
Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis. Øygruppen ligger nord for fastlands-Europa, omtrent midt mellom fastlands-Norge og nordpolen. Svalbard består av alle øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° nordlig bredde og 10° og 35° østlig lengde. Den største øya er Spitsbergen, etterfulgt av Nordaustlandet og Edgeøya. Longyearbyen er administrasjonssenter for øygruppen. Hele øygruppen administreres av sysselmannen på Svalbard. Foto: Google Maps

I Frøportalen til NordGen er det en oppdatert oversikt over alle frø som er deponert i Svalbard Globale frøhvelv.

Registrering og pakking av frø i Nigeria
Registrering og pakking av frø i Nigeria. I kassene som sendes til Svalbard er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Foto: The International Institute of Tropical Agriculture i Nigeria (IITA).

Frøhvelvet er ingen vanlig genbank som forskere og andre kan henvende seg direkte til for å tilgang til frøene. Det er de mange nasjonale, regionale og internasjonale frøsamlingene og genbankene rundt om i verden, som i første rekke forsyner jordbruket med nytt genetisk mangfold. Frøhvelvet på Svalbard er et sikkerhetslager for disse samlingene, som kan brukes til å gjenskape verdifulle varianter av planter hvis frøsamlingene i en vanlig genbank skulle gå tapt.

Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.
Svalbard Globale frøhvelv består av tre like store, separate haller, på 9,5 x 27 meter. Frøene som lagres i hvelvet, pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet. Foto: Matthias Heyde Foto: Svaøbard Global Seed Vault/Matthias Heyde