«Ut på vidda» - Et unikt tilbud innenfor lærings- og omsorgsbaserte tjenester

«Ut på vidda» er lærings- og omsorgstjenester som bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndverk), historie, mennesker, dyr, natur og reindrift.

– «Ut på vidda» gir folk en unik mulighet til å lære om det samiske samfunnet gjennom nærkontakt med reindriftsfamilier og det daglige arbeidet. Økt kunnskap gir et godt grunnlag for forståelse, respekt og samarbeid, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

I Reindriftsavtalen 2019/2020 ble «Ut på vidda» etablert som et permanent tilbud. Hovedmålet er å etablere en tilleggsnæring i reindriften som er lønnsom for reindriftsfamiliene. Videre er det et mål å få etablert gode tilrettelagte tjenester som holder høy kvalitet, og at tilbudet gir personlig utvikling for brukerne gjennom læring, mestring og sosialt fellesskap. Dette bidrar til økt forståelse og kunnskap om reindriften, samisk kultur, historie og tradisjoner.

Reindriftsfamilier som tilbyr «Ut på vidda» tjenester har allsidig kompetanse og er ofte skolerte innenfor helse og omsorg, opplæring og utdanning, bærekraftig matproduksjon og reiseliv. I dag er det 21 reindriftsfamilier i programmet som er operative og har et tilbud i lokalsamfunnene. Tilbud blir gitt til blant annet barnehager, skoleklasser, vanskeligstilte elever, personer med tidlig demens og til grupper som ønsker samisk kulturformidling. 

«Ut på vidda» har et pilotprosjekt: «Reindriftsåret – de åtte årstider i reindriften». Prosjektet gir et undervisning- og aktivitetstilbud for barn og unge i skolen. Målet er å formidle kunnskap om reindriften og det samiske samfunn rettet mot barn og unge. Prosjektet er godt mottatt av både tilbydere og brukere.  

Barn som deltar på Ut på vidda aktiviteter.
Barn som deltar på Ut på vidda aktiviteter. Foto: Marta Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

– Gjennom prosjektet «Reindriftsåret – de åtte årstider» har elever og lærere fått et unikt undervisningsopplegg for økt kunnskap om reindriften som en helt unik samisk næring. Dette er viktig og nyttig kunnskap som også kan knyttes til andre fag når elevene er tilbake i klasserommet, sier Pollestad.