Nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

Nasjonal strategi for urbant landbruk.
Nasjonal strategi for urbant landbruk. Foto: LMD