Dyrk byer og tettsteder - Nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

Norsk strategi for urbant landbruk
Norsk strategi for urbant landbruk Foto: LMD