Felles satsing på landbruket i nord

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matministeren, sammen med fylkeskommunene i nord, har lansert startskuddet for en forsterket satsing på landbruket i nord.

– Nå setter vi i gang med en felles satsing på landbruket i nord. Det er viktig og riktig at både jordbruksavtalepartene og fylkeskommunene i nord går sammen om et felles løft for et bærekraftig landbruk og økt verdiskaping for det nord-norske landbruket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Fra venstre: leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg, administrerende direktør i NIBIO Nils Vagstad, fylkesråd for plan og næring Nordland fylkeskommune Linda Helen Haukland, fylkesråd for næring, plan og miljø Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch.
Fra venstre: leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg, administrerende direktør i NIBIO Nils Vagstad, fylkesråd for plan og næring Nordland fylkeskommune Linda Helen Haukland, fylkesråd for næring, plan og miljø Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Et godt samarbeid

Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner går sammen om et felles samarbeid for det nord-norske landbruket, i samarbeid med regjeringen. Under jordbruksoppgjøret ble det enighet om en satsing på 17 millioner kroner. Fylkeskommunene i nord er tungt inne i satsingen, og har styrket den ytterligere med fire millioner hver. Satsingen utgjør dermed til sammen 25 millioner kroner ekstra til landbruket i nord.

Landbruket i nord er sårbart med blant annet få kompetansemiljøer, små produsentmiljøer og til dels store avstander mellom bønder. Samtidig har landsdelen store muligheter knyttet til en sterkere utnytting av omdømmet og merkevaren knyttet til arktisk kvalitet på landbruksprodukter.

– Vi skal ha matproduksjon i alle deler av landet, også i nord. Dette er avgjørende for nasjonal matforsyning, beredskap, sysselsetting og bosetting, sier Borch.

Landbruks- og matministeren under lanseringen av satsingen på landbruket i nord.
Landbruks- og matministeren under lanseringen av satsingen på landbruket i nord. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Satsingen ble lansert hos NIBIO Tromsø (Norsk institutt for bioøkonomi) av landbruks- og matministeren, sammen med fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen, og fylkesråd for plan og næring Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland. Troms og Finnmark fylkeskommune vil ha ansvaret for å koordinere satsingen.

Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord

Satsingen skal ta tak i utfordringer, men også muligheter for landbruket i nord. Forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i de særegne produksjonsforholdene for landbruket i nord vil være avgjørende for bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i de nordligste fylkene framover. NIBIO vil ha en viktig rolle i satsingen for å styrke kunnskapsgrunnlaget om det nordnorske landbruket.

Målet er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.