Regjeringen styrker aktiviteten ved NIBIO-Svanhovd

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen i dag frem en aktivitets- og utviklingspakke for Øst-Finnmark. Bakgrunnen er effekten av sanksjonene som er innført mot Russland på næringslivet i området. Regjeringen øker bevilgningen til NIBIO-Svanhovd med 3 mill. kroner.

Regjeringen har definert nordområdene som et strategisk viktig satsingsområde. Det er avgjørende for Norge at det bor folk i nord og at landsdelen har et næringsliv som skaper verdier og lønnsomme arbeidsplasser.

Sanksjonene som er innført som følge av Russlands krig mot Ukraina påvirker næringsliv og arbeidsplasser i Øst-Finnmark. Regjeringen legger i dag frem en aktivitets- og tiltakspakke for å støtte opp under næringsliv og bosetting i området.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har en av sine forskningsstasjoner i Pasvik, Sør-Varanger kommune. NIBIO Svanhovd er en «hjørnesteinsbedrift» i bygda Svanvik, og de statlige arbeidsplassene der er svært viktige for å opprettholde dette bygdesamfunnet med dagligvarebutikk, barne- og ungdomsskole og kulturelle tilbud. Det er krevende å rekruttere og beholde kvalifiserte personer i et lite fagmiljø.

Innenfor aktivitets- og tiltakspakken for Øst-Finnmark vil derfor regjeringen øke den årlige bevilgningen til Svanhovd med 3 mill. kr, gjeldende fra og med i år. Dette vil styrke den faglige aktiviteten, bedre rekrutteringsgrunnlaget og bidra til å opprettholde bosetting i Pasvik.

– NIBIO-Svanhovd representerer viktige statlige kompetansearbeidsplasser i Sør-Varanger. Ved å styrke dette miljøet øker regjeringen satsingen i et område med store muligheter. Jeg er også opptatt av at denne delen av landet skal drive med FoU. På den måten styrkes arbeidsmarkedet, og unge mennesker med høy utdanning får flere muligheter i området, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte NIBIO Svanhovd
Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte NIBIO Svanhovd i februar 2023, hvor hun fikk en omvisning og orientering om NIBIOS forskningsprosjekter. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Administrerende direktør Nils Vagstad er glad for nyheten om økt støtte til Svanhovd.

– Dette er en tillitserklæring til NIBIO, og en gledelig dag for Svanhovd. Forskningsmiljøet der et lite og sårbart, og økt støtte vil bety mye. Regjeringens satsing gir oss et godt utgangspunkt for å øke kunnskapsutvikling på fagområder som blir viktige for landsdelen fremover. Vi er stolte og glade for å kunne bidra til fremtidig utvikling av denne regionen, sier administrerende direktør Nils Vagstad.

Svanhovd.
Svanhovd gård ble etablert på 1930-tallet for å styrke bosetting i Pasvik og markere norsk suverenitet i området. I dag er dette en moderne forskningsenhet med faglige aktiviteter på høyt internasjonalt nivå. En av verdens nordligste botaniske hager finnes på Svanhovd, i tillegg til nasjonalparksenter og rovdyrutstilling. Foto: NIBIO Svanhovd.