BioDigSirk - oppsummering og sluttrapport

Oppsummering av anbefalinger og sluttrapport.

Ved ønske om mer informasjon om rapporten, feks vedlegg, ta kontakt med Edvard Pedersen i Brønnøysundregistrene.