Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder i tilknytning til bioøkonomien.

Bruk av bærekraftige bioressurser kan potensielt gi store reduksjoner i utslippene fra industrien og danne grunnlag for nye industrier. En rekke bedrifter er allerede etablert, og flere er på trappene. Eksempler på bedrifter innen landbrukssektoren: 

Adigo AS – roboten Asterix

www.adigo.no/portfolio/asterix/

I prosjekt Asterix utvikler Adigo teknologi som gjør det mulig å sprøyte ugressmiddel bare på ugresset – ikke nytteplanten eller bakken. Roboten er testet ut i produksjon av kålrot, gulrot og rødbete, og nye tester skal gjennomføres i 2018 før den etter planen også lanseres for Europa i 2019.

Asterix i et rødbetefelt.
Asterix i et rødbetefelt. Foto: Øyvind Overskeid

Agri-e AS

agri-e.no

Med sirkulær bioøkonomi som utgangspunkt, optimaliserer Agri-e utnyttelsen av biogass ved å omdanne den til grønn hydrogen, strøm, varme og CO2. Dette gir et absolutt nullutslipp i transportsektoren, reduserte klimagassutslipp i landbruket, og mulighet for økt matproduksjon. Systemene er skalerbare og plasseres der biogass produseres. Energifaktorene ut reguleres etter kundens behov.  Produksjon av biogass med videre raffinering til grønn hydrogen er en fremtidsrettet løsning, som bl.a. vil bidra til en bedre utnytting av næringsstoffer i husdyrgjødsel, særlig i områder med stor dyretetthet.

«Vi kan ikke løse problemene våre med samme tankesett som ble brukt da vi skapte dem»  
      Albert Einstein

Veien mot nullutslippssamfunnet

Borregaard

borregaard.no/

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Verdifulle produkter til blant annet bygningsindustri, landbruk og fiskeri, farmasi, næringsmidler, kosmetikk og miljøvennlig biodrivstoff produseres fra tømmer som er en fornybar råvare. Høy råstoffutnyttelse, lavere klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer gjør selskapet bærekraftig og fremtidsrettet med løsninger verden trenger.

Forskning på Borregaard.
Forskning på Borregaard. Foto: Nicolas Tourrenc

Greve Biogass

grevebiogass.no/

Den Magiske Fabrikken (DMF) er Vestfold og Telemarks største miljø- og klimaprosjektet. Den Magiske Fabrikken bidrar til et kretsløpsbasert lavutslippssamfunn med en sirkulær økonomi, hvor matavfall og husdyrgjødsel inngår som viktige fornybare råvarer for produksjon av ny mat og drivstoff til transportnæringen og er et case i avfallsbransjens veikart for sirkulær økonomi. 

Vår fornybare fremtid med en sirkulær økonomi.
Foto: Den magiske fabrikken

N2 Applied AS

www.fusionfarming.com

N2 Applied har som mål å endre dagens rådende gjødselregime. For å forhindre tapet av nitrogenressurser og de påfølgende klimagassutslippene, videreutvikler N2 Applied en 100 år gammel metode forsket frem av professor Kristian Birkeland. Maskinen som er under utvikling skal driftes av bonden lokalt på gården, og vil gjøre produksjon av gjødsel enklere, billigere og langt mer miljøvennlig.

Plasma reaktor.
Plasma reaktor. Foto: N2 Applied AS

Norilia AS

www.norilia.no 

Norilia AS er et datterselskap av Nortura SA, et av Norges største matselskap. Norilia skaper og selger merverdi på rest-råvarer (plussprodukter) fra kjøttproduksjonen som ikke går direkte til mat. Selskapet er et av Norturas viktigste redskap innen bioøkonomien med sin forskning, prosess- og produktutvikling for å sikre høyest mulig utnyttelse av og lønnsomhet på hele dyret. Norilia arbeider med ulike bioprosesser som foredler plussproduktene til nye ingredienser i spesial-fôr, næringsmidler, ulike materialer og kosttilskudd. Hele Nortura konsernet har som mål å drive klimasmart, bidra til høy utnyttelse av restråstoffer og et bærekraftig landbruk.

Nortura kyllinger.
Fra blant annet kyllingproduksjon skaper og selger Norila merverdi på rest-råvarer (plussprodukter). Foto: Øivind Haug

TINE – Miljøgartneriet

www.tine.no/om-tine/meieriene/faste-produkter/tine-meieriet-j%C3%A6ren

miljogartneriet.no/hjem

TINEs industrianlegg på Jæren er blant de mest moderne i Europa gjennom bruk av miljøteknologi. Miljøgartneriet bruker spillvarme fra TINE til oppvarming. I retur kommer det nedkjølt vann som brukes i TINEs matproduksjon. CO2 fra TINEs produksjon går i lukkede rør til Miljøgartneriet hvor den tas opp av tomat- og paprikaplanter. 

Aktuelle bedrifter som faller innenfor rammen av Regjeringens bioøkonomistrategi med tilknytning til landbrukssektoren kan meldes til hjemmesidestoff@lmd.dep.no merk E-post med: Bioøkonomi i landbruket.

Til toppen