Historisk arkiv

Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Strategien er utviklet i et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- ogmatdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

 Last ned strategien (pdf-format)