Trygg og sunn sjømat

Sjømat og helsegevinster

Sjømat er en god kilde til mange viktige næringsstoffer, blant annet proteiner, omega-3 fettsyrer, vitamin D, vitamin B12, jod og selen. Mange av disse næringsstoffene finnes i liten utstrekning i andre matvarer. Sjømat er derfor en viktig del av et balansert kosthold.

Kostråd for sjømat

Sjømat innholder mange viktige næringsstoffer, men kan også på grunn av miljøforurensing inneholde helseskadelige komponenter. Forskning på sjømat og helse er derfor viktig for at matmyndighetene skal kunne gi gode kostholdsråd.

I følge Helsedirektoratets kostholdsråd bør man spise fisk til middag to til tre ganger i uken og gjerne også bruke fisk som pålegg. Rådet tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild. Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent én middagsporsjon. Man bør gjerne velge fiskeprodukter merket med Nøkkelhullet.

Vitenskapskommitéen (VKM) utarbeidet, på oppdrag fra Mattilsynet, rapporten ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” i 2006. VKM konkluderte da med at den ernæringsmessige gevinsten ved å spise fisk oppveide de negative sidene, slik at nordmenn generelt burde spise mer fisk, både mager og fet fisk. I dag foreligger nye kunnskap om innholdet av enkelte nærings- og fremmedstoffer i fiskefôr, fisk og sjømat. Det er også kommet nye kostholdsundersøkelser om befolkningens spisevaner. Mattilsynet har derfor bedt VKM om å vurdere om ny kunnskap gir grunn til å endre konklusjonene i rapporten fra 2006.

Omkring halvparten av den norske befolkningen spiser mindre sjømat enn anbefalt, spesielt barn og unge.”Fiskesprell” er et nasjonalt kostholdsprogram som skal inspirere, motivere og stimulere barn og unge til å spise mer sjømat. Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd. Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning er med som faglige bidragsytere. Programmet startet som en oppfølging av regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)», og ble i 2012 besluttet videreført som kostholdsprogram uten tidsavgrensning.

Forskning på sjømat og helse

Sjømat inneholder mange viktige næringsstoffer som i liten utstrekning finnes i andre matvarer; proteiner, vitamin D, Vitamin B12, jod og selen og de langkjedete marine omega-3 fettsyrene EPA (eikosapentaensyre), DHA (dokosaheksaensyre), og DPA (dokospentaensyre). Forskning viser at daglig inntak av omtrent et halvt gram marine omega-3 fettsyrer beskytter mot hjerte- og kar sykdommer.

Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) forsker på hvordan sjømat virker på fysisk og mental helse og hvordan sjømat kan være med å forebygge livsstilsykdommer. En del forskning baserer seg på enkeltkomponenter i sjømaten (f.eks Omega-3), men også forsøk hvor man ser på effekten av sjømat i kosten.  

Fish Intervention Studies (FINS) er den største enkeltsatsingen på helseeffekter av sjømat og helse i Norge. I løpet av fire år skal 70 millioner kroner investeres i ny kunnskap. Målsetningen med prosjektet er å måle mulige effekter av mager og fet fisk på fedme, diabetes type 2, og på mental helse, læring, konsentrasjon og hukommelse hos barn og voksne. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer ernæringsbiologisk, medisink og psykologisk kompetanse på to hovedområder: Fedme/diabetes/metabolsk syndrom og mental helse (både læring og depresjon).