Evaluering av BarentsWatch

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av BarentsWatch i forbindelse med at det i 2022 var ti år siden etablering. Sluttrapport for evalueringen er nå overlevert Nærings- og fiskeridepartementet.

Les rapporten her (pdf-format)