Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og inn mot havnene, forebyggende sjøsikkerhet, statlig beredskap mot akutt forurensning, sektoransvar for hav- og kystmiljø og kystkultur.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veier og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for maritim infrastruktur og tjenester for sikker sjøtrafikk. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Hurtigvalg

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo