Kollektivtransport

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har overordnet ansvar for transportpolitikken, fastsetter rammebetingelser, finansierer viktig infrastruktur og står for kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

Honnørrabatt

Honnørreisende, barn og vernepliktige kan få 50 prosent rabatt på enkeltbilletter. Ordningene gjelder kun for kollektivtransport som får støtte av staten.

Lokal kollektivtransport - rabattordninger og ansvar

Hvem har ansvaret for kollektivtilbudet - og hvilke rabattordninger finnes?

Belønningsordningen

Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder skal bidra til å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Aktuelt nå

To rapporter: Framtidas transportbehov i Oslo krever store grep

- Den forventende befolkningsveksten i hovedstadsregionen vil utfordre transportsystemet både for person- og godstransport. Løsningene som er skissert i dag for å møte disse utfordringene, viser at vi må ta store grep, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Belønningsordningen: 724 millioner kroner til kollektivsatsing i Bergen og Hordaland

- Gode transportløsninger er for mange helt avgjørende for å få hverdagen til å fungere. Byene vokser og det samme gjelder behovet for alternativer til privatbil på hverdagsreisene.

130 millioner ekstra til kollektivsatsing i Oslo og Akershus

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Oslo og Akershus en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Oslo og Akershus tildeles nå 130 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 280 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Kollektivtransport

Dokumenter

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Veileder - omslag

Veileder

79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om løsninger som har mye å si for dens kvalitet og kostnader.

Finn dokument

Her kan du søke etter ulike dokumenter om kollektivtransport.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo