Statlige kjøp av ulønnsomme transporttjenester

I 2020 brukte staten nær 7,1 milliarder kroner på å kjøpe ulønnsomme transporttjenester (uten koronamidler.)

Statlige kjøp av transporttilbud fordelte seg slik i 2020 (millioner kroner):

  • Persontransport med tog: 4 024
  • Riksveiferger: 1 488
  • Kystruten Bergen - Kirkenes: 856
  • Innenlandske flyruter på kortbanenettet: 718

(NB: Uten koronamidler.)