Statlige kjøp av ulønnsomme tjenester

I 2022 bruker Samferdselsdepartementet nær 10,5 milliarder kroner på å kjøpe ulønnsomme tjenester.

Statlige kjøp av transporttilbud fordeler seg slik i 2022 (millioner kroner):

  • Persontransport med tog: 4 981
  • Riksveiferjer: 2 693
  • Post: 946
  • FOT-ruter: 939
  • Kystruten Bergen - Kirkenes: 889

Statligkjøp22.jpg