Statlige kjøp av ulønnsomme transporttjenester

I 2020 bruker staten nær 7,1 milliarder kroner på å kjøpe ulønnsomme transporttjenester. Dette bidrar til et godt transporttilbud over hele landet og benyttes til flere typer kollektivtransport - som tog, fly, ferjer og kystruten.

Statlige kjøp av transporttilbud fordeler seg slik i 2020 (millioner kroner):

  • Persontransport med tog: 4 024
  • Riksveiferger: 1 488
  • Kystruten Bergen - Krikenes: 856
  • Innenlandske flyruter på kortbanenettet: 718