Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for trafikksikkerhet, verdiskaping og bosetting.

Snorklipping ved opning av utbetra veg

Utbetringar på E16 i Valdres

Samferdselsministeren klipte snor for Valdresmodellen

- Måten ein har jobba med denne strekninga vil vise veg for framtidig utbetring av vegstrekningar. Og allereie til våren vil Statens vegvesen lyse ut kontrakt for å utbetre den delen av vegen på E16 som står attende, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sin tale under markeringa.

Skilt med "Over fartsgrensen?" langs landevei.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge

Artikkel 22.03.2023

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert. Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på vei. Den langvarige og målrettede innsatsen, med utvikling av stadig nye virkemidler og satsing på tiltak som har dokumentert effekt, har bidratt til en betydelig reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på norske veier.

Siste om vei

Flere saker om temaet

Kontakt

Veiseksjonen (VS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo