Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Leveringspliktige posttjenester

Målet på postområdet er å sikre et godt og likeverdig tilbud av posttjenester til befolkning, næringsliv og myndigheter i hele landet tilpasset den endrede etterspørselen etter posttjenester.

""

Distribusjon av aviser

Samferdselsdepartementet tildelte i 2020 kontrakter om å levere abonnementsaviser i områder uten egne kommersielle avisbudnett.

Postkasse

Postreguleringen

Loven om posttjenester (2015) regulerer postsektoren i Norge.

Siste om post

Flere saker om temaet