Transport og kommunikasjon

Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Leveringspliktige posttjenester

Målet på postområdet er å sikre et godt og likeverdig tilbud av posttjenester til befolkning, næringsliv og myndigheter i hele landet tilpasset den endrede etterspørselen etter posttjenester.

""

Distribusjon av aviser

Samferdselsdepartementet tildelte i 2020 kontrakter om å levere abonnementsaviser i områder uten egne kommersielle avisbudnett.

Postkasse

Postreguleringen

Loven om posttjenester (2015) regulerer postsektoren i Norge.

Aktuelt nå

Høring - endringer i lov av 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven)

1. januar 2016 trådte den nye postloven i kraft. Etter å ha gjort noen erfaringer med den nye loven, foreslår Samferdselsdepartementet noen endringer. Høringsfrist: 30. september 2021.