Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september 2017 ny midlertidig konsesjon for Posten Norge som skal gjelde fra 1. januar 2018.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Ny anbodskonkurranse om omdeling av laurdagsaviser i distrikta

- Mediebruken er i rask endring. Stadig fleire bruker digitale plattformer for å halde seg oppdaterte på nyhendebiletet, men for mange er papiravisa framleis viktig. Vi sørgjer for at folk over heile landet kan få avisa si på laurdagar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Høring om endringer for omdelingsfrekvens av post

- Den digitale revolusjonen gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester. Samtidig fører digitaliseringen til en dramatisk utvikling i postmarkedet, med et stadig fallende brevvolum. Nå ønsker vi innspill for omdelingsfrekvens for post fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Høring om krav til omdelingsfrekvens for posttjenester

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i kravet til leveringspliktige posttjenester på høring.

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Finn dokument

Finn dokumenter om posttjenester.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen