Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Spørsmål og svar om ny postlov

Hvorfor skal posten bli levert annenhver dag i stedet for hver dag? Hva vil dette bety for avisomdelingen i i distriktene? Les spørsmål og svar om den nye postloven, som trer i kraft 1. juli 2020.

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september 2017 ny midlertidig konsesjon for Posten Norge som skal gjelde fra 1. januar 2018.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Høring: Foreslår å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet.

Avisomdeling kvar dag over heile landet også dei neste åra

- Det blir mogleg å få ferske aviser i postkassa frå måndag til laurdag over heile landet også etter at Posten byrjar å levere post annankvar dag frå 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område utan eigne avisbodnett har resultert i ein pris som gjer det mogleg å oppretthalde dagens leveringsfrekvens dei neste åra, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.