Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september 2017 ny midlertidig konsesjon for Posten Norge som skal gjelde fra 1. januar 2018.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Nær 100 millioner kroner til omdeling av lørdagsaviser

- Siden år 2000 har brevvolumet blitt mer enn halvert, og nedgangen på lørdager har vært enda mer dramatisk. Det var derfor nødvendig å avvikle lørdagsombæringen av post. Vi har likevel full forståelse for at folk ønsker å kunne lese avisa i helga. For regjeringen har det vært viktig å sikre distribusjon i områder uten eget avisbudnett, og derfor setter vi av om lag 100 millioner kroner til dette også i 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny midlertidig konsesjon til Posten Norge

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september ny, midlertidig konsesjon til Posten Norge AS. Endringene følger opp tidligere vedtak i Stortinget.

Dokumenter

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Meld. St. 31 (2015–2016)

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Finn dokument

Finn dokumenter om posttjenester.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.