Prop. 81 LS (2022–2023)

Endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i postloven om opphevelse av bestemmelsen om brukerklagenemnd og endring av klagemyndighet, forvaltningsansvaret for det offentlige postnummersystemet og bestemmelsen om politiattest. Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning (EU) 2018/644 (pakkepostforordningen).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget