Prop. 102 L (2022–2023)

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret)

Proposisjonen inneheld forslag til endring i postloven om etablering av heimel for at leveringspliktig tilbydar av posttenester kan innhente opplysningar som er omfatta av teieplikt frå Folkeregisteret.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget