Ny anbudskonkurranse om avisdistribusjon

For å sikre fortsatt levering av aviser i hele Norge, vil Samferdselsdepartementet i løpet av høsten utlyse en ny anbudskonkurranse for statlig kjøp av avisdistribusjon.

Utgangspunktet for konkurransen er kjøp av distribusjon til alle adresser som ikke dekkes av kommersielt avisbudnett. Konkurransen innebærer kjøp av avisdistribusjon på tre faste ukedager samt lørdager. Kontraktens varighet vil være ett år med mulighet til å forlenge ett år.

- Vi ser at det er stadige og raske endringer i mediebransjen og i distribusjonsbransjen. For å sikre fleksibilitet velger vi derfor en kortere kontraktsperiode enn tidligere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han påpeker viktigheten av å ivareta et mediemangfold samtidig som man tar hensyn til abonnenter i distriktene.

Samferdselsdepartementet vil ha en dialog med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser (LLA) om utformingen av avtalen.

Den tidligere kontrakten har hatt en kostnadsramme på i underkant av 200 millioner kroner i året.