Postreguleringen

Lov om posttjenester (postloven) fra 2015 regulerer postsektoren i Norge.

Loven gir rammene for hvordan alle posttilbydere i Norge reguleres, men også de spesielle reglene som gjelder for de tilbyderne som er underlagt en leveringsplikt.

I tillegg er det fastsatt en postforskrift med særskilte bestemmelser om blant annet postnummer og postkasseplassering.

 

Postens konsesjon

Postens konsesjon ble sist endret fra 1. juli 2020. Mer om dette kan du finne her:

Ny midlertidig konsesjon til Posten Norge - regjeringen.no

Samferdselsdepartementet har informert Stortinget om at konsesjonen på sikt skal erstattes med en avtale med leveringspliktig tilbyder.

 

Postkasseplassering

Plassering av postkasser er regulert i postforskriften § 11.

Posten kan anmode mottaker om å endre plassering, men postkassen er mottakers eiendom. Konsekvensen av å ikke følge Postens anmodning er at man må hente posten på nærmeste ekspedisjonssted. Hvis postmottaker er uenig i den plasseringen som Posten anmoder om, kan mottakeren be Posten om et møte/befaring for å finne en plassering som begge parter kan leve med.

Bevegelseshemmede har egne rettigheter etter postforskriften. Dersom behovet tilsier det, kan man ha krav på at utleveringspostkasse plasseres ved inngangsdøren. Behovet må dokumenteres, for eksempel gjennom en legeerklæring. Ta kontakt med Posten for å finne en god løsning!