Transport og kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

""

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Aktuelt nå

Norske mobilpriser er fortsatt høye i nordisk sammenheng

22.04.2022: Nordmenn betaler fortsatt betydelig mer for mobildata enn svensker, dansker og finner. Og norske mobilbrukere har klart lavest forbruk av mobildata i Norden. Det viser en ny rapport om mobilprisene i Norden.

Fordeler 304 millioner kroner til bredbånd i distriktene

01.03.2022: - Vi fordeler nå årets bredbåndstilskudd på 304 millioner kroner til landets fylkeskommuner. For å lette byrden til kommunene har vi i år blant annet redusert kravet til lokal medfinansiering, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram(SP).

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Høring av forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften.

Høring

Nasjonal gjennomføring av nytt felleseuropeisk regelverk om internasjonal gjesting

Nytt felleseuropeisk regelverk for internasjonal gjesting ble formelt vedtatt 4. april 2022. Gjennom den nye forordningen forlenges eksisterende regler om internasjonal gjesting i ti år, til 2032. Reguleringen sikrer at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr (både samtaler, SMS og datatrafikk) på reise innenfor EU enn hjemme (såkalt Roam Like at Home). Den nye forordningen innebærer også nye fordeler og beskyttelsestiltak for sluttbrukerne.