Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige teletjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mobilutbygging i Norge

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Grønne datasentre og mørk fiber: Regjeringen vil ha svar på om fibermarkedet fungerer godt nok

- Norge har et godt utgangspunkt for etablering og drift av grønne datasentre. Nå har vi bestilt en kartlegging og vurdering av markedet for mørk fiber, som et ledd i arbeidet med å legge til rette for en ny vekstnæring, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

"Roam like at home": EU foreslår nye regler om grossistpriser for internasjonal gjesting

EU-kommisjonen foreslår nye pristak på grossistnivå for tale, SMS og data som skal legge til rette for at reglene om at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon, PC eller nettbrett på reise innenfor EØS-området enn i hjemlandet skal kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

Regjeringen vil redusere kostnadene ved bredbåndsutbygging

– Bygge- og anleggskostnader kan utgjøre opp til 80 prosent av de totale kostnadene ved utbygging av bredbånd. Med nye regler om blant annet felles utnyttelse av eksisterende infrastruktur og samarbeid om anleggsarbeid vil utbyggerne kunne få hver krone til å strekke enda lenger. Regjeringen ønsker med dette å bidra til å øke takten i bredbåndsutbyggingen.

Flere saker om Elektronisk kommunikasjon

Dokumenter

Høyring - Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Samferdselsdepartementet sender på høyring ei ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Finn dokument

Finn dokumenter om elektronisk kommunikasjon.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo