Elektronisk kommunikasjon

Digitalisering- og forvaltningsdepartementet forvalter sektoransvaret for elektronisk kommunikasjon i Norge. Sektoren for elektronisk kommunikasjon griper inn i så godt som alle andre samfunnssektorer. Forvaltningsansvaret forutsetter derfor tett dialog og samhandling med en rekke aktører og et økende antall myndigheter, i særlig grad innenfor sikkerhet. Sektoren består av virksomheter som forvalter ekomnett og - tjenester.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

terminal data

Datasentre

Datasentre er fysiske anlegg som brukes til lagring, prosessering og overføring av data. Datasentre omtales ofte som «hjernen» i den digitale infrastrukturen.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Siste om elektronisk kommunikasjon

Flere saker om temaet