Modernisering av fastnett for telefoni og bredbånd

Telenors kobbernett har tradisjonelt vært et viktig landsdekkende nett for fasttelefoni og bredbånd. Som et ledd i moderniseringen av fastnettet, har Telenor varslet at selskapet planlegger å avvikle kobbernettet. Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Endringene får også konsekvenser for andre tilbydere i markedet som kjøper regulert grossisttilgang til kobbernettet fra Telenor. Myndighetene følger utviklingen nøye. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i forbindelse med Telenors varslede nedleggelse av kobbernettet fattet vedtak om nye plikter for Telenor i bredbåndsmarkedene.

Bakgrunnen for Telenors planer er blant annet at de tjenestene som leveres over kobbernettet, som eksempelvis den tradisjonelle fasttelefonen (PSTN/ISDN) og bredbånd (f.eks. ADSL), de senere årene har mistet et stort antall abonnenter. 

image3iqs5.png

Fortsatt forpliktet til å tilby telefontjeneste over hele landet

Telenor er forpliktet til å tilby offentlig telefontjeneste i hele landet. Dersom Telenor velger kun å tilby mobiltelefoni til sine kunder, må Telenor også sørge for at telefontjenesten kan brukes innendørs og iverksette tiltak dersom abonnenten ikke har tilfredsstillende dekning.

Ikke leveringsplikt på bredbånd - Telenors plikter ved stenging av kobbernettet

Fiber og kabel-TV nett har fra 2016 vært den dominerende teknologien for levering av bredbånd. Tilbud om fibernett har økt de siste årene, mens tilbud om bredbånd over kabel-TV-nett har ligget relativt stabilt. Også bredbånd levert over trådløse teknologier, f.eks. fast trådløst bredbånd over 5G, tilbys i store deler av landet. Mange husstander kan velge mellom flere ulike bredbåndsteknologier. 

Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd, men er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i bredbåndsmarkedene og er pålagt flere plikter etter ekomloven. 

Som følge av at Telenors gjennomføring av nedleggelse av kobbernettet kan føre til varig svekkelse av konkurransen i strid med ekomlovens formål, ifølge Nkom, ble det 2. september 2020 fattet vedtak om nye plikter for Telenor i bredbåndsmarkedene. I vedtakene pålegges Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode på inntil 5 år og å gi grossistkunder tilgang til fast mobilt bredbånd. Nkoms begrunnelse for vedtakene er at de skal bidra til å styrke konkurransen i bredbåndsmarkedene med forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder og gi sluttkunder flere leverandører å velge mellom.

Støtte til bredbåndsutbygging

Markedsaktørene står for storparten av investeringene innen bredbåndsutbygging, og det er fiberteknologien og modernisering av mobilnettene som dominerer.  

Staten gir støtte til utbygging av bredbånd i områder der bredbåndsutbygging ellers ikke er lønnsom. Støtten fordeles til fylkeskommunene som koordinerer og prioriterer prosjekter innenfor eget fylke.