Transport og kommunikasjon

Nasjonal transportplan – NTP

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges fram våren 2024. NTP 2022–2033 ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021.

Dataskjerm og person

Arbeidet med neste transportplan: Dokumenter om NTP 2025–2036

Her finner du utvalgte brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036, som blir lagt fram våren 2024.

Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2025–2036

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nasjonal transportplan 2025–2036

Transportvirksomhetene skal gi faglig anbefaling om ressursbruk

Transportvirksomhetene har nå fått oppdrag om å anbefale prioritering av ressursbruken i neste nasjonale transportplan. – Vi trenger mer enn noen gang en NTP som leverer gode og realistiske løsninger på transportbehovene framover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Lagt fram 19. mars 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.