Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.

""

Les stortingsmeldingen

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nett-tv

""

Presentasjon, pressemeldinger

Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april ny Nasjonal transportplan. Her kan du se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

""

Samferdselsministeren om ny NTP

- Bedre og tryggere reisehverdager

- Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Aktuelt nå

Vei

Nye veiprosjekt over hele landet og fortsatt satsing på vedlikehold

- God infrastruktur binder landet sammen. Med Nasjonal transportplan 2018-2029 legger vi opp til en ambisiøs plan for det norske veisystemet. Rekordhøye investeringer vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personer og gods i hele landet. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å få ned kostnadsnivået. Vi ser positive resultat, men er ikke i mål, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbane

Nye togtilbud, flere avganger og kortere reisetider

- Regjeringen skal gjennomføre tidenes jernbanesatsing for å gjøre jernbanen mer attraktiv i hverdagen. Regjeringens planer i ny Nasjonal transportplan innebærer flere avganger, kortere reisetid, bedre materiell, store investeringer og økt vedlikehold. For å få flere reisende og økte godsvolumer skal vi styrke tilbudet betydelig, slik at vi kan forsterke den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt frem 12. april 2013

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023 ble lagt frem 12. april 2013 av regjeringen Stoltenberg II.

Finn dokument

Søk etter høringer, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om Nasjonal transportplan. 

Til toppen