Transport og kommunikasjon

Nasjonal transportplan – NTP

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges fram våren 2024. NTP 2022–2033 ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021.

Dataskjerm og person

Neste NTP

Arbeidet med ny transportplan: Dokumenter om NTP 2025–2036

Her finner du utvalgte brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036, som blir lagt fram våren 2024. Transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag var på høring fram til 3. juli 2023.

Passasjerer på togperrong

Inneværende NTP

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Siste om Nasjonal transportplan – NTP

Flere saker om temaet