Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.

""

Stortingsmeldingen om gjeldende NTP

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018-2029 viser hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Illustrasjon: Ny NTP i arbeid

Nasjonal transportplan 2022–2033 i arbeid

Her finner du oppdragsbrev og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med kommende Nasjonal transportplan 2022–2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges frem 2021.

Transportkorridorer

Nasjonale transportkorridorer

I Nasjonal transportplan og i budsjettsammenheng er det definert 8 nasjonale transportkorridorer. Korridorene gjør det mulig å foreta vurderinger på tvers av transportsektorene.

Aktuelt nå

Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.

Ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Finn dokument

Søk etter høringer, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om Nasjonal transportplan. 

Til toppen