Nasjonal transportplan – NTP

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 ble lagt frem 22. mars 2024.

Dataskjerm og person

Dokumenter om arbeidet med NTP 2025-2036

Her finner du utvalgte brev, rapporter og andre dokumenter som er utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2025-2036.

Siste om Nasjonal transportplan – NTP

Aktuelt

Flere saker om temaet