Dokumenter om NTP 2025–2036

Her finner du utvalgte brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036, som blir lagt fram våren 2024.