NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag - svar fra transportvirksomhetene til hovedleveranse med frist 22. januar 2023

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. Her finner du hovedleveransen med frist 22. januar 2023. Deler av oppdraget hadde leveranse med frist 1. oktober 2022.

Alle dokumenter er i pdf-format.

Utredningsoppdraget - svar fra transportvirksomhetene til hovedleveransen med frist 22. januar 2023

Oversendelsesbrev

Vedlegg:

Se også: