NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag - svar fra transportvirksomhetene til leveranse med frist 1. oktober 2022

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. Utredningsoppdraget er det første av to hovedoppdrag. Deler av oppdraget har frist 1. oktober 2022, mens hovedleveransen har frist 22. januar 2023. Her finner du den første leveransen (1. oktober 2022).

Alle dokumenter er i pdf-format.

Utredningsoppdraget - svar fra transportvirksomhetene til leveranse med frist 1. oktober 2022

Oversendelsesbrev

Vedlegg:

Se også: Utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036 - brev av 6. september 2022