NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. Utredningsoppdraget er det første av to hovedoppdrag. Deler av oppdraget har frist 1. oktober 2022, mens hovedleveransen har frist 22. januar 2023.

Se også: