NTP 2025-2036: Invitasjon til regionale innspillsmøter

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 har Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet invitert fylkeskommunene, de fire største byene og Sametinget til regionvise innspillsmøter.

Les invitasjonene (PDF):