NTP 2025–2036: Prioriteringsoppdrag - svar fra transportvirksomhetene

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 har Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gitt transportvirksomhetene i oppdrag å foreslå prioriteringer av ressursbruken i ny NTP. Her finner du svar fra virksomhetene.

Hoveddelen av oppdraget har frist 31. mars 2023. For deler av oppdraget gjelder andre frister. Prioriteringsoppdraget kan du lese her.

Merk: Transportvirksomhetene har gjort enkelte rettinger i opprinnelige leveranser:

  • Statens vegvesen, 19. april 2023
  • Nye Veier, 20. april 2023

Levert til frist 31. mars 2023:

Felles leveranse fra transportvirksomhetene

Statens vegvesen

Nye Veier

Jernbanedirektoratet og Bane NOR

Kystverket

Avinor

(Alle dokumenter er i PDF-format)