NTP 2025-2036: Prioriteringsoppdrag

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gir Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen oppdrag om å foreslå prioriteringer av ressursbruken i Nasjonal transportplan 2025–2036.

Oppdraget er det andre av to hovedoppdrag som departementene gir i arbeidet med NTP 2025–2036. Det første oppdraget var et utredningsoppdrag som ble sendt virksomhetene 6. september 2022.

Virksomhetene skal besvare hoveddelen av prioriteringsoppdraget innen 31. mars 2023. For deler av oppdraget gjelder andre frister.