NTP 2025–2036: Svar fra transportvirksomhetene på spørsmål til utredningsoppdraget med frist 1. juni 2023

Transportvirksomhetene har levert svar på oppfølgingsspørsmål spørsmål knyttet til utredningsoppdraget med frist 1. juni 2023.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet stilte 28. februar 2023 oppfølgende spørsmål til virksomhetenes leveranser på utredningsoppdraget.

Svarene inngår i høringen av transportvirksomhetenes innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036.

Alle dokumentene er i PDF-format.