NTP 2025–2036: Oppfølging av leveransen på utredningsoppdraget

Brev fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om oppfølging av den mottatte leveransen på utredningsoppdraget til Nasjonal transportplan 2025–2036.

Les brevet (pdf)