NTP 2025-2036: Svar på oppdrag om godstransport

Svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet av 11. september 2023 knyttet til godstransport.

Brev med svar på oppdraget (PDF)