NTP 2025-2036: Tilleggsoppdrag om nullutslippskjøretøy

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt transportvirksomhetene et tilleggsoppdrag til arbeidet med neste NTP om innfasing av nullutslippskjøretøy, samt bedt om tilbakemeldinger knyttet til utslippsfrie anleggsplasser og statlig tilskudd til store kollektivprosjekter.

Les brevet (pdf)