Rapport: Utredning av tiltak for å øke godsvolumet på sjøen

Kystverket

Kystverkets svar på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet om en utredning av tiltak for å øke godsvolumet i sjøtransport samtidig som de samfunnspåførte ulempene fra transportavviklingen fortrinnsvis skal reduseres.

Utredningsarbeidet har vært ledet av Kystverket, og har vært gjennomført av en prosjektgruppe der representanter fra Transportøkonomisk institutt og DNV har inngått sammen med personer fra Kystverket.

Les rapporten (pdf)