NTP 2025-2036: Presentasjoner fra innspillsmøte 13. februar 2023

Aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner gav 13. februar innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036. Her finner du presentasjoner fra møtet.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med neste nasjonale transportplan – NTP 2025–2036.

Aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner var invitert til å gi innspill til arbeid på et seminar mandag 13. februar kl. 09–14 i Oslo Kongressenter.

Samferdselsministeren og fiskeri- og havministeren åpnet seminaret, før inviterte deltagere presenterte utfordringer og muligheter.

Presentasjoner

Omtale av seminaret finner du her

Oppdatert 16. februar 2023